Dlaczego - uzasadnienie projektu

Z szacunków Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie wynika, że w Polsce jest 400 - 500 tysięcy uczniów niepełnosprawnych. Odsetek dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkołach specjalnych wynosi 65%, w tym w szkołach podstawowych 44%, w gimnazjach 63%, w szkołach ponadgimnazjalnych 72%.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w integracyjnych szkołach podstawowych uczy się 16% niepełnosprawnych, w gimnazjach integracyjnych - 5%, w ponadgimnazjalnych szkołach integracyjnych - 4%.

Według ekspertów, zbyt dużo uczniów niepełnosprawnych uczy się w szkołach specjalnych, podczas gdy rodzaj ich niepełnosprawności pozwala na naukę w szkołach masowych, gdyby tylko stworzono w nich odpowiednie dla nich warunki nauki. Ci niepełnosprawni natrafiają na bariery:

Ponadgimnazjalne szkoły ogólnodostępne potrzebują wsparcia we właściwym prowadzeniu klas integracyjnych poprzez: