Do pobrania - materiały do pobrania

Materiały promocyjne i informacyjne

Nauczyciele, specjaliści i eksperci uczestniczący w projekcie

Umowa uczestnictwa szkoły w projekcie

Dokumentacja zajęć rewalidacyjnych

Wersje czarno-białe

Harmonogram zajęć rewalidacyjnych

Dokumentacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych

Wersje czarno-białe

Harmonogram pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych

Zasady i wytyczne