ZamĂłwienia publiczne

Wyłonienie podwykonawcy ds. organizacji i przeprowadzenia konferencji podsumowującej projekt pt. "Innowacyjne programy nauczania – pilotaż w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi" w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Wyłonienie podwykonawcy ds. opracowania i wydania raportu o pilotażowym wdrożeniu innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do projektu pt. "Innowacyjne programy nauczania – pilotaż w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi" w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej

wyłonienie specjalistów ds. zbadania możliwoœci rozwojowych i zainteresowań uczniów niepełnosprawnych w projekcie pt. "Innowacyjne programy nauczania – pilotaż w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi" w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu pt. "Innowacyjne programy nauczania - pilotaż w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi" w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Opracowanie indywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych dla nowo zarekrutowanego ucznia niepełnosprawnego w ramach zamówienia na opracowanie 3 innowacyjnych programów nauczania z przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych odpowiadających potrzebom edukacyjnym uczniów niepełnosprawnych z klas uczestniczących w projekcie pt. "Innowacyjne programy nauczania – pilotaż w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi" w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Wyłonienie specjalisty ds. rozpoznania możliwości rozwojowych, zainteresowań i potrzeb edukacyjnych nowo zarekrutowanego ucznia niepełnosprawnego w ramach zamówienia: Wyłonienie specjalistów ds. rozpoznania możliwości rozwojowych, zainteresowań i potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych do projektu pt. "Innowacyjne programy nauczania - pilotaż w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi" w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Organizacja i przeprowadzenie dwóch 2-dniowych spotkań roboczych kadry (nauczycieli i specjalistów) i dyrektorów szkół dotyczących wdrażanych innowacyjnych programów nauczania w ramach projektu nr WND-POKL.03.03.04-00-035/09 pt. "Innowacyjne programy nauczania - pilotaż w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi" w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Dostawa 4 programów Afasystem, w wersji dla terapeuty, w pakiecie rozszerzonym w ramach projektu nr WND-POKL.03.03.04-00-035/09 pt. "Innowacyjne programy nauczania - pilotaż w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi" w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Dostawa 4 EEG Biofeedback w ramach projektu nr WND-POKL.03.03.04-00-035/09 pt. "Innowacyjne programy nauczania - pilotaż w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi" w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów szkół i kadry, doskonalącego i podnoszącego umiejetności opracowywania i wdrażania innowacyjnych, indywidualnych programów nauczania oraz pracy z uczniem niepełnosprawnym, realizowanym w ramach projektu nr WND-POKL.03.03.04-00-035/09 pt. "Innowacyjne pragramy nauczania - pilotaż w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi" w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Wdukacji Narodowej