Przekazanie samochodów

25 stycznia 2012 r. odbyło się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo - gaśniczych z funkcją ratownictwa chemiczno - ekologicznego. Łączna wartość samochodów wraz z wyposażeniem to 3 553 524,00 zł., z czego 85% stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Już są!!!

20120104 scania1

Wszystkie samochody dotarły do miejsca przeznaczenia. W Bielsku Białej dokonano odbioru ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA P400 CB przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Samochód wykonała firma ISS WAWRZASZEK. Wartość samochodu wynosi 1 204 524,00 zł.

Czytaj więcej...

Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łukowskiego w zakresie lokalizacji, ograniczenia i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych

20111206 1

W dniu 10 października br. w Lublinie została zawarta umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Łukowskim o dofinansowanie projektu "Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łukowskiego w zakresie lokalizacji, ograniczenia i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę samochodów ratowniczo-gaśnicznych

20111206 2 

W związku z realizacją projektu "Poprawa funkcjonowania bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łukowskiego w zakresie lokalizacji, ograniczenia i likiwacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, rozstrzygnięto przetarg na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Czytaj więcej...