Ze względu na rozmiar potencjalnych zagrożeń generowanych przez zjawiska naturalne i cywilizacyjne konieczne jest odpowiednie wsparcie techniczne jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotnicznych Straży Pożarnych, tak by sprawnie reagowały w sytuacjach kryzysowych. W związku z tym Projekt realizuje następujące cele:

 

Cel główny:

Wzmocnienie potencjału ratowniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie oraz jednostek OSP z gmin: Stoczek Łukowski, Adamów, Trzebieszów w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przypadku wystąpienia pożaru, klęsk żywiołowych, awarii chemicznych.

 

Cele bezpośrednie projektu:


CEL I

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gmin: Stoczek Łukowski, Adamów, Trzebieszów poprzez doposażenie jednostek Ochotnicznych Straży Pożarnych.

 

CEL II

Ograniczenie negatywnych skutków katastrof o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym poprzez wsparcie sprzętowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie: Stoczek Łukowski, Adamów, Trzebieszów.

 

CEL III

Poprawa jakości i skuteczności podejmowanych działań ratowniczo-gaśnicznych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie oraz Ochotnicze Straże Pożarne w gminach: Stoczek Łukowski, Adamów, Trzebieszów funkcjonujące w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG).

 

Cele pośrednie projektu:

  • wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu, turystów,
  • przeciwdziałanie i neutralizacja zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych,
  • wzrost spójności przestrzennej województwa lubelskiego,
  • profesjonalizacja jednostek Straży Pożarnej gotowej do wszechstronnych działań ratownicznych,
  • zmniejszenie i ograniczenie strat materialnych oraz liczby poszkodowanych w zdarzeniach.