BUDOWA ZAKOŃCZONA - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKU

W miesiącu październiku 2012 r. zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oraz wyposażenie nowego skrzydła budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie" zostało zakończone. Z dniem 19 października 2012 r. obiekt został dopuszczony do użytku na mocy wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie stosownego pozwolenia na użytkowanie. Uroczystego otwarcia nowego skrzydła budynku dokonano 23 października 2012 r. łącząc to ważne wydarzenie dla oświaty ziemi łukowskiej z obchodami Powiatowego Dnia Edukacji. Podczas uroczystości wszyscy chętni mogli dokładnie zapoznać się z budynkiem i zwiedzić każde jego pomieszczenie.

Czytaj więcej...

DOKONANO CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT

W dniu 23 listopada 2011 r. dokonano odbioru części robót budowlanych. Stwierdzono, że roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do umowy zawartej z Wykonawcą.

PRZEKAZANO PLAC BUDOWY

Dnia 20 czerwca 2011 roku dokonano protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy robót - P.R.I-B. INSTALBUD Antoni Makaruk.

ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH

W dniu 01 lipca 2011 r. rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych. Funkcję kierownika budowy pełni Pan Antoni Makaruk, natomiast funkcję nadzoru inwestorskiego sprawuje Pan Marek Janiszek.

PODPISANO UMOWĘ NA SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO

W dniu 15 czerwca 2011 r. Powiat Łukowski udzielił zamówienia, którego przedmiotem jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa oraz wyposażenie nowego skrzydła budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie.

Czytaj więcej...

Joomla templates by a4joomla