OGŁOSZNO PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE ORAZ PRZETARG NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH ZADANIA "ROZBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOŚCIUSZKI W ŁUKOWIE"

W dniu 4 maja 2011 r. Powiat Łukowski opublikował dwa ogłoszenia o zamówieniach publicznych realizowanych w ramach projektu pn. "Rozbudowa oraz wyposażenie nowego skrzydła budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie'.

Przedmiotem pierwszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz dostawa elementów wyposażenia obiektu w ramach zadania pn. "Rozbudowa oraz wyposażenie nowego skrzydła budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie". Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem drugiego zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku robót budowlanych i w tym przypadku postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Joomla templates by a4joomla