PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ ROBÓT BUDOWLANYCH

W dniu 14 czerwca 2011 roku Powiat Łukowski, reprezentowany przez Janusza Kozioła - Przewodniczącego Zarządu Powiatu oraz Krzysztofa Tymoszuka - Członka Zarządu Powiatu, podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową oraz wyposażeniem nowego skrzydła budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie.

Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych "INSTALBUD" Antoni Makaruk z siedzibą przy ul. Międzyrzeckiej 72C, 21-400 Łuków.

Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy opiewa na kwotę 6 391 018,67 zł.

Joomla templates by a4joomla