Beneficjent Powiat Łukowski
Nazwa projektu "Rozbudowa oraz wyposażenie nowego skrzydła budynku I Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Łukowie"
Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna
Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa
Wartość projektu 6 438 118,67 zł
Kwota dofinansowania z EFRR 3 851 177,44 zł
Joomla templates by a4joomla